En
 معرفی شهرستان قدس در یک نگاه
شهرستان قدس در یک نگاه
 
1 جمعیت جمعیت شهرستان
 
316631
جمعیت روستایی: 7026 نفر
جمعیت شهری: 309605
جمعیت عشایری:  _____ نفر
2 مساحت 114 کیلومتر مربع
3 تعداد شهر یک شهرستان و   یک بخش مرکزی
4 تعداد شهر شهر(یک شهر)
5 تعداد روستا 4 روستا
6 مذهب
%97 شیعه
اهل تسنن
7 اقوام زبان و گویش آذری - کرد- لر-  شمالی و ...
8 ایثارگران 430 شهید   _5شهید گمنام _   845  جانباز   _  60   آزاده
9 نرخ باسوادی 92%