En

معرفی فرمانداران سابق

1-    جناب آقای علی جهانبخشی از تاریخ 1389/11/01 تا تاریخ 1391/11/01

2-    جناب آقای حسن موسوی از تاریخ 1391/11/01 تا تاریخ 1392/03/01

3-     جناب آقای ناصر آذریفر از تاریخ 1392/03/01 تا تاریخ 1392/09/02

4-    جناب آقای نورمحمد بیرانوند فردی از تاریخ 1392/09/02 تا تاریخ 1393/12/27

5-     جناب آقای حسین کاغذلو از تاریخ 1393/12/27 تا تاریخ 1395/03/01

6-  جناب آقای محسن ضرغام از تاریخ 1395/03/01 تا تاریخ 1395/08/03

7-  جناب آقای سید مهدی محمدی از تاریخ 1395/08/03تا تاریخ 1396/12/06

8
_جناب آقای علی اصغر ناصر بخت از تاریخ 1396/12/06 تا تاریخ 1398/03/02