اهداف و ماموریت ها

فرمانداری نماد عالی دولت در محدوده جغرافیایی شهرستان است که به منظور اعمال حاکمیت، هدایت، نظارت و ارزیابی در جهت تحقق سیاست های عمومی دولت، با توجه به اصل حاکمیت ملی و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی، شهرداری ها و... که به هر نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند فعالیت نموده و وظایف امنیتی و نظامی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی،امور عمرانی، برنامه ریزی و امور اقتصادی را به شرح زیر برعهده دارد:

وظایف امنیتی انتظامی
ــ تامین و توسعه امنیت پایدار و استقرار نظم و آرامش و ایجاد هماهنگی و تعامل با دستگاه های انتظامی اطلاعاتی نظامی، فضائی ...
ــ هدایت، راهبرم و برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
ــ تمشیت و اعمال سیاست ها و تتغلبم روابط مناسب با نیروی انتظامی
ــ جلب مشارکت همه جانبه مردم در جهت همکاری موثر به منظور تامین امنیت پایدار
ــ بهره گیری از علوم و فناوری های نوین در جهت ارتقاء امنیت عمومی
ــ برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه هدفمند با مواد مخدر، روانگردان ها، قاچاق انسان، اسلحه و مهمات، کالا، ارز و ... با جلب مشارکت شهروندان با همکاری دستگاه های مسئول
ــ هدایت و نظارت موثر به منظورارتقاء امنیت پایدار مناطق مرزی با همکاری دستگاه های ذیربط.
ــ نظارت بر انجام امور مربوط به جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در شهرستان در چارچوب سیاست ها و خط و مشی های مصوب
ــ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی
ــ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد و اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین، آوارگان و...
ــ تاکید بر گسترش و ارتقاء پدافند غیر عامل به منظور افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری و ارتقاء توان پایداری ملی

وظایف سیاسی
ــ فراهم نمودن زمینه های مشارکت مردمی و تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین
ــ برگزاری و نظارت بر حسن انجام همه پرسی، انتخابات سراسری و همچنین مجامع صنفی، تخصصی، اقلیت های دینی
ــ جمع آوری، تجزیه و تحلیل رویدادهای سیاسی بطور مستمر به منظور شناخت ویژگیهای محلی و بررسی اوضاع عمومی و ارزیابی آنها و تهیه گزارشهای مورد نیاز
ــ بررسی، مطالعه، تحقیق و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان
ــ فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه انجمن ها، احزاب، مجامع و سایر تشکل ها با موضوعات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نظارت بر انها در چارچوب قوانین و مقررات
ــ انجام هماهنگی و نظارت بر نصب و عزل مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان
ــ برنامه ریزی به منظور انجام مراسم تشریفات و پذیرایی و بدرقه از مقامات عالی رتبه نظام و مهمانان خارجی

وظایف اجتماعی و فرهنگی
ــ فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ــ برنامه ریزی بمنظور تقویت، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و جایگاه و منزلت زنان و هویت بخشی به جوانان بمنظور رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج ، مسکن و ..
ــ گسترش و حمایت از بزرگداشت و تجلیل از شهدا و ایثارگران، عالمان، مشاهير، نخبگان و ...
ــ نظارت بر تحقق برنامه ها و امور مربوط به ثبت احوال
ــ فراهم آوردن زمینه های مناسب بمنظور رشد، پیشرفت، بهبود و ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تامین امنیت غذایی، آموزش و پرورش، ورزش های همگانی و...
ــ نظارت بر حفظ و حراست از میراث فرهنگی، ملی، مذهبی، منابع طبیعی، محیط زیست و ترویج فرهنگ استفاده و بهره برداری مناسب از آن با جلب مشارکت عمومی
ــ فراهم آوردن زمینه های تحقق و پیاده سازی الگوی توسعه اسلامی،ایرانی با بهره گیری از سرمایه های اجتماعی و انسانی
ــ برنامه ریزی، نظارت بمنظور جلوگیری از مهاجرت بی روبه روستاییان و گسترش حاشیه نشینی در اطراف شهرها
ــ مدیریت و ساماندهی بمنظور کاهش آسیب های اجتماعی با هماهنگی سازمان های ذیربط

وظایف فنی و عمرانی
ــ شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه ها و بودجه های عمرانی با توجه به اولویت های توسعه منطقه ای و در چارچوب سیاستها و راهبردهای ملی
ــ فراهم آوردن موجبات تشکیل و فعالیت کارگروه های شهرستان در امور عمرانی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷۰  قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفيذ شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه و ارسال صورتجلسات مربوط متضمن برنامه های پیشنهادی و درصد پیشرفت پروژه ها و طرحهای مصوب در دست اجرا به شورای برنامه ریزی و توسعه استان
ــ نظارت و هماهنگی در فعالیتهای سازمانها و دستگاه های اجرائی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی و افزایش کار آبی و قابلیت های دستگاه های مزبور
ــ نظارت بر روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها و طرح های عمرانی و تهیه گزارش های مربوطه
ــ اعمال مدیریت و هماهنگی های لازم بمنظور پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر پذیری حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و تمهیدات مقتضی در جهت تسریع در کمک رسانی به اسیب دیدگان و بازسازی مناطق خسارت دیده با همکاری سایر دستگاه ها و سازمان های مسئول
ــ جمع آوری اطلاعات از مناطق محروم شهرستان و جمع بندی و تهیه پیشنهادات مشخص و عند اللزوم تدوین پروژه های مورد نیاز جهت طرح در کمیته تخصصی و کارگروه های تعیین شده در آیین نامه اجرائی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور
ــ انجام امور قائم مقامی شوراهای اسلامی در حوزه فرمانداری در امور مربوط به شهرداریها و دهیاریها و پیگیری و رسیدگی به موارد شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مصوبات مذکور و عند اللزوم الحاله به هیأت مرکزی حل اختلاف مستقر در استانداری
ــ بررسی و نظارت بر اعتبارات عمرانی شهرداری ها ، دهیاری ها و دستگاه های اجرایی و ارایه راهکارهای بهبود و پیشرفت فیزیکی پروژه ها
نظارت بر عملکرد عمرانی بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی

وظایف برنامه ریزی، اداری و مالی
ــ شناسایی و مدیریت استعداد های شهرستان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... ) و تعیین نیازمندیها و نظارت بر ارجاع آنان در چارچوب برنامه های توسعه
ــ بررسی، تهیه و تنظیم استاد توسعه شهرستان شامل اهداف، سیاست ها، خط مشی ها و برنامه ها در راستای تحقق جهت گیری آمایش سرزمین
ــ فراهم آوردن زمینه های مناسب برای جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی
ــ شناسایی، طبقه بندی، جمع آوری و ارزیابی نیازهای آماری
ــ برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر اعتبارات تخصیصی
ــ نظارت بر نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ــ نظارت بر حسن جریان امور اداری مالی حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول
ــ برنامه ریزی و نظارت بر مسائل آموزشی و رفاهی کارکنان شهرستان
ــ فراهم نمودن زمینه های تحقق برنامه های تحول اداری، فناوری های نوین و دولت الکترونیک بمنظور ارایه خدمات بهینه
ــ حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع
ــ نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان
ــ فراهم نمودن زمینه های لازم بمنظور افزایش همکاری و هماهنگی دستگاه ها و رفع اختلافات فيمابین
ــ رسیدگی به دفاتر اعتبارات و نظارت بر صدور اسناد هزینه
ــ تلاش در جهت کسب منابع درآمدی شهرستان بر اساس قوانین مربوطه
ــ نظارت بر چگونگی و نحوه توزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و تنظیم بازار
ــ بررسی و نظارت بر تاسیس بازارچه های مرزی و استفاده از سواحل و جزایر
ــ فراهم نمودن زمینه های همکاری با شهرستان های همجوار در موضوعات مشترک
ــ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات

 وظایف بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

ــ تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملكرد » اقدام كنندگان با اهداف برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

ــ نظارت بر ارتقاء سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع و نظارت بر اجراي دستورالعمل مربوطه
ــ بازرسی از عملكرد مدیران و كاركنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و كاركنان با ارباب رجوع
ــ تهیه گزارشات در فواصل مختلف برای بالاترین مقام دستگاه از عملكرد واحدهای مختلف
ــ شركت در جلسات و کمیسیون های ذيربط در فرمانداری و نظارت بر مصوبات و اجراي آن توسط دستگاه هاي اداري و اجرائي
ــ كشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
ــ اجراي برنامه هاي ابلاغي از دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري
ــ آموزش و توانمندسازی کارشناس بازرسی با همكاری واحد آموزش فرمانداری
ــ اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملكرد كاركنان و مدیران
ــ همكاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن
ــ اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملكرد و تكمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
ــ احصاء فرم های تكمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای معاونین یا كمیسیون تحول اداری دستگاه
ــ همكاری و هماهنگی با شورای (یا كمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات
ــ پیگیری و اجرای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی
ــ نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملكرد در دستگاه اجرایی، موسسات و شركت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
ــ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملكرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم
ــ دريافت شكايات از اشخاص حقيقي و حقوقي و بررسي پيرامون صحت و سقم موارد شكايات وپيگيري موضوع تا اخذ نتيجه نهايي و پاسخگوئي به شاكي 
ــ بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی كل كشور
ــ پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكیان
ــ اجرای دستورات فرماندار محترم شهرستان در رصد، نظارت و رسیدگی به شکایات
ــ جمع بندی شكایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شكایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به گونه ای كه موجب كاهش شكایات مردمی گردد
ــ پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
ــ پیگیری برای ارسال پاسخ به شاكیان

وظایف روابط عمومی

ــ جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري
ــ بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري
ــ ترتيب برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين
ــ همكاري در برگزاري سمينارها و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي در اين قبيل موراد با رسانه ها
ــ ارتباط مستقيم با روابط عمومي استانداري و ادارات
ــ همكاري مستمر در برگزاري مراسم مذهبي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي
ــ انجام امور انتشاراتي و چاپي فرمانداري
ــ ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي ، نوار ، فيلم و روزنامه
ــ در صورت تامين اعتبار اداره كتابخانه فرمانداري
ــ همكاري در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
ــ انجام امور سمعي و بصري فرمانداري
ــ تهيه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
ــ ارائه تحليل و گزارش نهايي براي مراسم و بيان مشكلات احتمالي و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
ــ تهيه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاري دستگاه هاي اجرايي و ارائه به مافوق
ــ حضور در ميان جامعه شهري و روستايي و آگاهي از مشكلات فصلي و دائمي مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
ــ حضور در جلسات و مسابقات فرهنگي و ورزشي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق

وظایف اموربانوان و خانواده

ــ ارائه نقطه نظرات مشورتي به فرماندار محترم  درخصوص مسايل خاص بانوان
ــ نظارت بر عملكرد دستگاهها در سطح شهرستان در ارتباط با مباحث امور بانوان  
ــ برقراري تعامل با نمايندگان امور بانوان دستگاهها جهت جلب مشاركت در اجراي برنامه هاي دفتر امور بانوان  
ــ تشكيل كميته های كارشناسي در مباحث حجاب و عفاف، ورزش و سلامت، پژوهش، پايش و اشتغال  
ــ تشكيل جلسات ستادهاي مختص بانوان در مناسبتهاي خاص ( هفته زن ــ دهه ملي خانواده، روز دختر و ... )
ــ  جمعبندي عملكرد امور زنان مستقر  با دستگاههاي مرتبط با بحث زنان
ــ ارائه نقطه نظارت و پيشنهادات عملي جهت رفع مسائل و مشكلات زنان در جامعه 
ــ برنامه ريزي جهت تقويت و تجهيز كانون هاي فرهنگي و اجتماعی بانوان در سطح شهرستان  
ــ پیگیري نتایج اقدامات و مکاتبات با مراجع ذیصلاح
ــ ارزيابي گزارشهاي مستند فرهنگي اجتماعي جهت تحقق رشد و بالندگي بانوان
ــ اتخاذ تدابيري جهت بهره گيري از ظرفيت زنان فرهيخته و نخبه براي دستيابی به توسعه پايدار  
ــ شناسايي و بهره گيري از فضاي مناسب براي اجراي برنامه هاي فرهنگي وهنري ویژه بانوان
ــ  اختصاص تورهاي خدماتي مسافرتی ويژه بانوان و ...
ــ شناسايي و اولويت بندی آسيبهای اجتماعي بانوان و بررسي راهكارهاي اجرايي براي كاهش و پيشگيري از آنان  
ــ اجراي برنامه هاي آموزشي خاص بانوان و خانواده ها در محيط هاي اداري  
ــ تقويت تعامل بين بخشي با دستگاههاي متولي و مرتبط با مابحث زنان در جامعه  
ــ اتخاذ تدابيري جهت جذب اعتبارات هزينه اي و اجراي طرحهاي توسعه مشاركت فرهنگي اجتماعي بانوان شهرستان  
ــ جهت دهي و تقويت كمي و كيفي سازمانهاي مردم نهاد خاص بانوان در شهرستان  
ــ اقدام عملي جهت تهيه بانك اطلاعاتي بانوان و به روز كردن آن  
ــ ايجاد سايت ويژه در امور بانوان و خانواده شهرستان  
ــ شناسايي بانوان فرهيخته و نخبه شهرستانی به منظور حمايت و تقويت روحيه خودباوري
ــ برگزاري جلسات و نشستهاي هم انديشي به منظور جلب نظرات مشورتي صاحبنظران و كارشناسان در حوزه بانوان و خانواده  
ــ برگزاري همايش ها، سمينارها، گردهمايي هاي استاني، منطقه اي با هدف بررسي مسائل و مشكلات زنان در بررسي راهكارهاي اجرايي ــ انجام بازديدهاي دوره اي از صحنه هاي حضور بانوان در عرصه هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي و ...
ــ انجام نشست هاي منطقه اي در شهرستان با حضور فرماندار و فعالين حضوره بانوان به منظور بازديد، بررسي روند امور محوله، پيگيري مصوبات جلسات شهرستانی و ...  
ــ بررسي و مطالعه درخصوص مسائل، مشكلات جامعه زنان در سطح استان و تعيين اولويتها و ضرورتها  
ــ تشكيل كميته هاي تخصصي ذيل كارگروه بانوان و خانواده