معرفی شهرستان

 

۱)جمعیت  شهرستان : ۳۱۶۶۳۱جمعیت روستایی: ۷۰۲۶ نفر

جمعیت شهری: ۳۰۹۶۰۵

جمعیت عشایری:  _____ نفر

۲) مساحت۱۱۴ کیلومتر مربع

۳)تعداد شهر :یک شهرستان و   یک بخش مرکزی

۴) تعداد شهر : (یک شهر)

۵) تعداد روستا : ۴ روستا

۶) مذهب: %۹۷ شیعه - اهل تسنن

۷) اقوام زبان و گویش : آذری - کرد- لر-  شمالی و ...

۸) ایثارگران: ۴۳۰ شهید   _۵شهید گمنام _   ۸۴۵  جانباز   _  ۶۰   آزاده

۹) نرخ باسوادی: ۹۲%