تاریخچه

 

پیشینه تاريخي:

 -  قدمت شهر قدس به اواخر دوره قاجاريه مي رسد كه با استقرار تعدادي كشاورز و احداث قلعه اي بنام قلعه حسن خان روستایي به همين نام تشكيل مي گردد .
همچنین مطرح است که نام اولیه این منطقه سبزه الماس بوده است و بعد به " قلعه حسن خان" تغییر می یابد .
اراضی قلعه حسن خان توسط ۳ قنات بزرگ و پر آب آبیاری می شد . یکی از آن ها قنات بزرگ نام داشت و مبدا آن تپه سرخحصار و رودخانه ای بنام قروق که شاخابه ای از رود کرج بود که به سوی قلعه امتداد می یافت و در محله سرقنات فعلی (میدان آزادی) بوده است.
در آن ایام علاوه بر فعالیت های کشاورزی و باغداری بخش دیگری از اقتصاد اهالی قلعه حسن خان بر دامپروری معطوف بوده است.
در آن زمان تمام اراضی این قلعه و اطراف آن قابل کشت و زرع بود وکلاً به نواحی : چمن الماس خان، ورامینک ، میانه آب، قلعه سون، اکبرنایب، چنارسوخته و ... که مجموعاً ۱۰ قلعه بود، تقسیم می شده است.
هریک از این نواحی دارای قلعه مربوط به خود بوده است. اینگونه مطرح است که در میانه آب عده ای از اعراب ساکن و به پرورش گاومیش مشغول بوده اند. ساکنان رامینک نیز دامدار بوده ودربخش سوخته چنار که امروزه "زرنان" نامیده می شود.
اراضی این منطقه (قلعه حسن خان) توسط سه قنات بزرگ آبیاری می شده است که یکی از آن ها به نام قنات بزرگ نام داشته و مبدأ آن تپه ورودخانه ای به نام قروق که شاخه ای از رود کرج بود. از قنات های دیگرکه از تپه سرخحصار سرچشمه می گرفت به سوی قلعه امتداد می یافت و آب این قنات ها حتی تا ورامینک نیر امتداد پیدا می کرد. علاوه برفعالیت های کشاورزی وباغداری بخش دیگری از اقتصاد اهالی به دامپروری استوار بوده است.
در آن زمان این منطقه بسیار دوراز پایتخت بود وکسانی که از تهران به سوی کرج و سایر مناطق حرکت می کردند معمولاً استراحتگاه آنان درنزدیکی محل کاروان سراسنگی فعل بوده است.
در سال ۱۳۳۵ ( همزمان با اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور) اين روستا ۹۹۴ نفر جمعيت داشته است در كنار آن بتدريج روستاهاي ديگري از جمله سرخ حصار ، كاوسيه ، شاه آباد ( شهرك دانش كنوني ) ، زرنان بالا و پائين ، پرنان و هفت جوي با قدمتهاي كما بيش مختلف شكل مي گيرند .
در سال ۱۳۶۵ جمعيت روستاي قلعه حسن خان كه چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شهرك قدس تغيير نام پيدا كرده بود  به ۶۶۵۵۸ نفر ( بعنوان بزرگترين روستاي كشور ) مي رسد و در سال ۱۳۶۸ با استقرار شهرداري و با به هم پيوستن شهرك قدس ، كاوسيه ، سرخه حصار و شهرك شهيد بهشتي شهرقدس شكل مي گيرد .